Projekt / grant

Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením

Další specifikace: aktivity pro osoby se zrakovým postižením nebo kombinovaným zrakovým postižením v minimálním počtu 20 občanů města Ostravy vč. širšího správního obvodu; příprava edukativní akce pro celou pracovní skupinu komunitního plánování ve spolupráci se Světem techniky

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Přizpůsobení