Chcete pomoci?

Podpořte nás prosím finančním darem

Finanční prostředky nutné k realizaci našich aktivit získává naše obecně prospěšná společnost z veřejných zdrojů, nadačních příspěvků a pomocí darů od firemních a individuálních dárců. Vaše finanční podpora nám umožňuje poskytovat služby dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením, rozvíjet tuto naši činnost, a je pro nás velice významná.

Podpořte chod naší organizace zasláním jednorázového daru či založením trvalého příkazu na číslo účtu
86-6910130207/0100.

 

Nezapomeňte na možnost daňového odpočtu. Podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu si fyzické osoby (včetně zaměstnanců) mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Pro bližší informace a potvrzení o daru, prosíme, vyplňte tento formulář a kontaktujte našeho pracovníka Mgr.Radima Miklase.

Přizpůsobení