Podporované zaměstnávání

Jedním z hlavních záměrů vzniku naší organizace bylo poskytování služeb zvyšující zaměstnatelnost lidí se zrakovým postižením, a podporovat je v pracovním začleňování. V oblasti podpory pracovního začleňování působíme již 16 let. Naše práce stojí na principech podporovaného zaměstnávání. Jsme vedeni na stránkách České unie pro podporované zaměstnávání jako jeden z Poskytovatelů služby podporovaného zaměstnávání (Více o principech podporovaného zaměstnávání zde

Za dobu našeho působení jsme pomohli najít práci více než 90 lidem s těžkým zrakovým postižením. Jednalo se o práci na otevřeném i chráněném trhu práce, na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr a dohody o provedení práce, v různých oborech.

Podporu pracovního začleňování poskytujeme v rámci služby Sociální rehabilitace, a to formou podpory při hledání, získání i udržení pracovního místa.

 

V oblasti podpory pracovního začleňování nabízíme:

  1. Poradenství – pro zájemce, uchazeče, ale také pro zaměstnavatele (úprava prostředí, náplně práce, pomůcky vhodné pro kompenzaci zrakového postižení v návaznosti na pracovní činnost, práva a povinnosti vůči ÚP, pracovní vztahy…)
  2. individuální i skupinovou práci zaměřenou na podporu motivace – řízená práce s cílem získání dovedností v oblasti komunikačních a sociálních dovedností, způsob sebeprezentace apod.
  3. průběžný nácvik pracovních dovedností – zvládáním běžných úkolů v rámci využívání dalších aktivit poskytované služby, dodržováním termínů schůzek, postupné přebírání zodpovědnosti při zvládání běžných činností, apod.
  4. vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a anglického jazyka
  5. podpora pracovního asistenta přímo na pracovišti,
  6. doprovody na výběrová řízení, na úřady
  7. nácvik samostatného docházení do práce a orientace na pracovišti
  8. nácviky práce s kompenzační pomůckou, která usnadňuje zvládání pracovních povinností

 

 

Jooble Práce v ČR
Jooble Práce v CŘ

Přizpůsobení