Projekt / grant

Vybavení půjčovny pomůcek pro občany s vadami zraku z Opavy a okolí

Projektu byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

V rámci projektu budou pořízeny kompenzační pomůcky (lupy stolní a ruční, sady lup, PC,  monitor, notebook, tablety, kancelářské židle, SW (OCR + Zuzana, Office apod.)

Termín realizace projektu: do 31.12.2018

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení