Projekt / grant

Pomůcky pro stimulaci smyslového vnímání

Název projektu: Pomůcky pro stimulaci smyslového vnímání

 

Cíl projektu: zakoupení pomůcek, které rozšíří možnosti při práci s dětmi a mládeží se zrakovým a kombinovaným postižením v oblasti rozvoje jejich prostorové orientace, jemné motoriky, představivosti. A dále v oblasti stimulace smyslového vnímání, především v oblasti zraku, hmatu a sluchu.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: zakoupené pomůcky budou využívány při práci s dětmi, se studenty a dalšími mladými lidmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením, a to ve věku 7-25 let. Jedná se o uživatele naší služby Sociální rehabilitace, kterou poskytujeme celkem ve čtyřech střediscích v Opavě, Ostravě, Novém Jičín a Frýdku-Místku, nebo v domácnosti uživatelů.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, Ostravě a Novém Jičíně

 

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Daniela Horáková, 777 574 369, e-mail: daniela.horakova@kafira.cz

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení