Projekt / grant

Navýšení kapacity Sociální rehabilitace

Název projektu: Navýšení kapacity Sociální rehabilitace

 

Cíl projektu: Cílem projektu je navýšení kapacity Sociální rehabilitace poskytované osobám se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením prostřednictvím navýšení celkového úvazku pracovníků v přímé práci s uživateli, a v souladu se 4. Komunitním plánem ve městě Ostrava.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením v rozsahu od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. Přidružené zdravotní postižení může být tělesné, mentální (lehké mentální postižení), sluchové postižení (nedoslýchavost), nebo chronické onemocnění. Věkové rozpětí je od 16 do 65 let.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 44, nebo terén v rámci obcí s rozšířenou působností: Ostrava, Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Aktivity projektu:

Mezi činnosti pracovníků zajišťující realizaci tohoto projektu může patřit:

  • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu (nácvik trasy na pracoviště, orientace na pracovišti, popř. nácvik dalších tras, které uživatel využije v souvislosti se současným nebo budoucím zaměstnání, nebo při hledání práce, např. nácvik trasy na úřad práce, do obchodu, na poštu)
  • nácvik práce s kompenzační pomůckou (která souvisí s pracovním začleňováním, zvyšováním pracovních kompetencí)
  • nácvik desetiprstové hmatové metody pro psaní na klávesnici
  • nácvik dalších činností podporující udržení získaného pracovního místa
  • nácvikový kurz komunikačních a sociálních dovedností a navazující kurz zaměřený na vybraná témata dle potřeb uživatelů (zde je předpoklad skupinové práce)
  • individuální práce s uživateli v oblasti podpory pracovního začlenění zaměřená konkrétně na vyhledávání
  • vhodného pracovního místa nebo na zvyšování motivace uživatele k pracovnímu začlenění
  • jednání s konkrétními zaměstnavateli za účelem vyjednání pracovního místa pro uživatele, doprovod uživatele k zaměstnavateli a účast na jednání

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Kristýnu Weineltovou, vedoucí střediska, 777 574 362, kristyna.weineltova@kafira.cz, nebo Mgr. Lenku Platošovou, pracovní poradkyni, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

Statutární město Ostrava

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení