Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

V rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců a řešení problémů v oblasti sociální rehabilitace našich, bylo realizováno pracovní setkání s praktickými nácviky situací, předávání zkušeností z jednotlivých středisek organizace, hledání řešení problémů a možností zkvalitňování další péče. Zároveň bylo realizováno školení BOZP a PO, a to nejen ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel, ale i klienti a bezpečí na střediscích kde sociální rehabilitace probíhá včetně předcházení a řešení možných problémů při terénní práci.

Projekt se podařilo realizovat díky grantovému programu: VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME společnosti TESCO a NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Přizpůsobení