Obnovení poskytování služeb

V souvislosti s „Plánem rozvolnění v oblasti sociálních služeb“ přijatým vládou ČR v rámci řešení pandemie v oblasti sociálních služeb oznamujeme, že

od 18. 5. 2020 bude obnoveno poskytování ambulantních i terénních služeb na všech našich střediscích, a to v omezeném režimu a při dodržování přísných hygienických podmínek. Pro osobní setkání kontaktujte prosím nejprve telefonicky svého klíčového pracovníka.

Bližší informace je možné získat také na číslech 777 574 042 a 777 574 368.

 

Jan Horák, statutární zástupce KAFIRA o.p.s.

Přizpůsobení