Změna způsobu poskytování služeb

S okamžitou platností zavádíme následující opatření jako reakci na poslední vývoj koronavirové situace a na vyhlášení mimořádného opatřeni 15/2020 Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Služby sociální rehabilitace budeme nadále poskytovat v plném rozsahu s výjimkou skupinových aktivit a aktivit ve SNOEZELEN místnosti. Tyto aktivity jsou dočasně pozastaveny.

Přizpůsobení