Týden sociálních služeb ČR

15. Týden sociálních služeb ČR se letos koná  v týdnu 2.–5. října 2023

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás.  Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod. Sociální služby umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života uživatelů.

V České republice působí více než 2100 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientům. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Přijďte si prohlédnout naše zařízení, naše kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, seznámit se s naším týmem a dozvědět se více o naší práci.

 

 

Přizpůsobení