Snoezelen v Ostravě

Nově dokončená snoezelen místnost v Ostravském středisku bude i díky Světlušce využívána nejen k multismyslové stimulaci

V průběhu loňského roku byla na ostravském středisku KAFIRA vybudována snoezelen místnost, která se postupně dolaďuje. Momentálně se, díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, MSK a dalších, nachází ve finální fázi. Jelikož máme klientelu různé věkové struktury (od dětí až po osoby seniorského věku), nechtěli jsme tvořit místnost tmavou, která by na ně mohla působit stísněně. Rozhodli jsme se proto pro koncept světlé místnosti s tmavým koutkem. Chtěli jsme otevřený volný prostor, který je pro klienty zároveň příjemný, klidný a bezpečný. Světlou část místnosti si vždy ladíme díky pomůckám a doplňkům k tématu dané aktivity a užíváme ji mnohdy pro aktivity ve větší skupině. Tmavý, téměř černý, koutek využíváme hlavně pro práci s prvky zrakové stimulace. Tyto dvě části místnosti, světlou část a tmavý koutek, lze od sebe oddělit závěsem, nebo nechat celý prostor otevřený.

Ve snoezelen místnosti mají naši klienti možnost se více soustředit na danou aktivitu a vnímat veškeré podněty, které jim pracovník nabídne. Snoezelen místnost využíváme jak k multismyslové stimulaci, při níž pracujeme s různými sluchovými, zrakovými, haptickými, čichovými a dalšími podněty, tak také během nácvikových kurzů, např. Tréninku paměti. Klientům dává místnost možnost být v klidném, příjemném, záměrně stimulujícím a bezpečném prostředí. Díky vybavení místnosti, jako je koberec, hvězdné nebe, pohodlná křesla, sedací vak a dalším, si klient může vše uzpůsobit ke svému pohodlí a pohodě. A také se může soustředit na danou aktivitu bez dalších rozptylujících podnětů.

Klient má možnost si ve snoezelen místnosti prožít mnoho věcí s jistotou, že je v bezpečném, příjemném a podnětném prostoru a že mu nic nehrozí. V plánu je také využívat místnost na různorodé aktivity spojené např. s prvky muzikoterapie, arteterapie.

Přizpůsobení