Projekt / grant

Zvyšování odbornosti zaměstnanců KAFIRA o.p.s. (POSP) II.

Projekt je zaměřen na financování studia specializované činnosti pracovníků KAFIRA o.p.s. k získání odborné kvalifikace Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením.

 

Neinvestiční dotace ve výši 70 000 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj

Termín realizace projektu:  od 01.09.2021 do 31.08.2022

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Přizpůsobení