Projekt / grant

Zrakově postižení mezi námi – osvětové akce v roce 2023 v Opavě a okolí

Programu byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023.

Neinvestiční dotace ve výši  100 000 Kč

Místo realizace služby: Opava a okolí

Termín realizace projektu:  od 1.1.2023 do 31.12.2023

Projekt finančně podpořil: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení