Projekt / grant

Zraková stimulace a reedukace zraku jako aktivizační a motivační prvek osob se zrakovým postižením

Neinvestiční dotace ve výši 70 000 Kč na projekt „Zraková stimulace a reedukace zraku jako aktivizační a motivační prvek osob se zrakovým postižením“

( stolní kamerová lupa, iPad Pro  s režimem pro nevidomé a speciálním SW pro zrakově postižené, speciální pomůcky pro vyšetření zbylých zrakových funkcí, pomůcky pro rozvoj drobné motoriky rujky, hmatová percepce apod.)

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 595, 738 01 nebo terén v rámci okresu Frýdek-Místek.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019– 31. 12. 2019

 

Projekt finančně podpořili: Statutární město Frýdek-Místek

Přizpůsobení