Projekt / grant

Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením

Název projektu: Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením

 

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění aktivit pro uživatele sociální rehabilitace, které jsou nad rámec základních činností této služby, a dále nabídnout dalším osobám se zrakovým postižením aktivity vyrovnávající příležitosti a podmínky, nebo podporují jejich sociální začlenění.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: pro děti od 7 let, dospělé a seniory se zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Ostravě, Nádražní 44

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

Nabízeny jsou:

 1. aktivity nad rámec základních činností služby sociální rehabilitace (podmíněno uzavřenou smlouvou o poskytování služby Sociální rehabilitace):
  • doučování angličtiny cílené na podporu zvládání učiva v hodině angličtiny v rámci výuky na běžné základní škole, dále cílená na přípravu k maturitní zkoušce z AJ
  • asistence na pracovišti pro udržení práce
  • další podpůrná činnost na podporu sociálního začlenění nebo zvládnutí nároků kladených při integraci do běžné školy, konkrétně pomoc rodičům při domácím doučování dětí se zrakovým postižením, vyrábění vhodných pomůcek pro pochopení a snadnější zapamatování probírané látky, přepis učebnic do zvětšeného písma a do zvukové podoby
 2. aktivizační činnosti
  • jednorázové poznávací, kulturní a sportovní výlety
  • pravidelné aktivizační činnosti
  • kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé
 3. pracovní uplatnění pro dvě osoby se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Kristýnu Weineltovou, vedoucí střediska, 777 574 362, kristyna.weineltova@kafira.cz, nebo Mgr. Radima Miklase, lektora sociální rehabilitace, 777 574 327, e-mail: radim.miklas@kafira.cz.

 

Výstupy projektu: projekt by měl podpořit 18 osob se zrakovým postižením

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení