Projekt / grant

Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením

Neinvestiční dotace ve výši 250 000 Kč na projekt „Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením“

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s., Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava včetně širšího správního obvodu

Doba realizace projektu: 01.01.2020– 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Statutární město Ostrava

 

Přizpůsobení