Projekt / grant

Společně s KAFIROU

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020.

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace v maximální výši 77,67%

Neinvestiční dotace ve výši 80 000 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení