Projekt / grant

Společně k soběstačnosti a samostatnosti

Název projektu: Společně k soběstačnosti a samostatnosti

 

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytování podpory a pomoci lidem se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením v rozvoji samostatnosti a soběstačnosti prostřednictvím realizace nácvikových kurzů služby Sociální rehabilitace.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou děti od 7 let, dospělí a senioři bez omezení věku se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje.

 

Místo realizace projektu: Projekt je realizován ve střediscích KAFIRA o.p.s., v Opavě, Horní náměstí 47; v Ostravě, Nádražní 44; v Novém Jičíně, Štefánikova 7; ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 595. Dále bude realizován terénně v domácnosti klientů v rámci celého Moravskoslezského kraje.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

  1. nácvik práce s jednoduchou kompenzační pomůckou
  2. nácvik práce s náročnou kompenzační pomůckou
  3. nácvik Braillova písma
  4. nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, vč. využívání dopravních prostředků
  5. nácvik soběstačnosti
  6. přednášky pro veřejnost – cílem těchto zážitkových přednášek je zvýšení povědomí u laické veřejnosti o možnostech a dovednostech osob s těžkým zrakovým postižením, o vhodném přístupu k nim a o jejich způsobech zvládání každodenních situací ve společnosti

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu kontaktujte Mgr. Danielu Horákovou, 777 574 369, e-mail: daniela.horakova@kafira.cz

 

Výstupy projektu: Očekáváme, že realizace projektu podpoří 48 osob, které se zapojí do projektových aktivit.

 

Projekt finančně podpořili:

 

Projekt je realizován za finanční pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu z celonárodní veřejné sbírky Světluška. Výše nadačního příspěvku je 50 000,-Kč.

 

 

cro+svetluska

 

 

 

 

 

 

 

Dále za podpory Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Statutárního města Frýdku-

Místku a města Nový Jičín.

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení