Projekt / grant

Sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením

Neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč.

Místo realizace projektu: občané města Havířov

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020– 31. 12. 2020

 

Činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova

Přizpůsobení