Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením městského obvodu Poruba

Neinvestiční dotace ve výši: 20 000 Kč

Cílová skupina: občané městského obvodu Poruba

Doba realizace projektu: 01.01.2022– 31.12.2022

Místo realizace: Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a v domácnostech klientů/občanů městského obvodu Poruba

Financováno z rozpočtu MOb Poruba č. smlouvy 2022/11/0160

 

Přizpůsobení