Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku –Místku a okolí

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace realizaci dotačního programu Podpora a rozvoj sociálních služeb 2021.

 

Neinvestiční dotace ve výši  344 000 Kč

Místo realizace služby: Frýdek-Místek

Termín realizace projektu:  od 1.1.2021 do 31.12.2021

Projekt finančně podpořili: Statutární město Frýdek-Místek

 

Přizpůsobení