Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany Petřvaldu se zrakovým postižením

Dotace na nákup kompenzačních, stimulačních, rehabilitačních a multismyslových  pomůcek, případně pro odborné vzdělávání zaměstnanců souvisejících s přímou prací pro tři občany Petřvaldu.

Neinvestiční dotace ve výši: 15 000 Kč.

Místo realizace projektu: město Petřvald

Doba realizace projektu: 01.01.2023– 31.12.2023

Projekt je finančně podporován městem Petřvald

Přizpůsobení