Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany Petřvaldu se zrakovým postižením

Dotace na nákup kompenzačních, stimulačních, rehabilitačních a multismyslových a jiných pomůcek pro 2. občanky města Petřvald.

Neinvestiční dotace ve výši: 10 000 Kč.

Místo realizace projektu: město Petřvald

Doba realizace projektu: 01.01.2022– 31.12.2022

Projekt je finančně podporován městem Petřvald

Přizpůsobení