Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany městského obvodu Poruba

Neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč.

Místo realizace projektu: občané městského obvodu Poruba

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019– 31. 12. 2019

Účel projektu: nájemné kancelářských prostor, drobné stimulační multismyslové kompenzační pomůcky, ostatní spotřební materiál pro kreativní dílny

 

Činnost je finančně podporována statutárním městem Ostrava – městský obvod Poruba

 

 

 

Přizpůsobení