Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany městského obvodu Poruba

Sociální rehabilitace pro občany městského obvodu Poruba

 

Neinvestiční dotace ve výši: 25 000 Kč

Cílová skupina: občané městského obvodu Poruba

Doba realizace projektu: 01.01.2021– 31.12.2021

Místo realizace: Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a v domácnostech klientů/občanů městského obvodu Poruba

Financováno z rozpočtu MOb Poruba č. smlouvy 2021/11/0212

 

Přizpůsobení