Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany městského obvodu Poruba

Neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč.

Místo realizace projektu: občané městského obvodu Poruba

Doba realizace projektu: 01.01.2020– 30.11.2020

Místo realizace: Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a v domácnostech klientů městského obvodu Poruba

Účel projektu: částečná úhrada nájemného, kompenzačních a speciálních pomůcek pro zrakově postižené

 

Činnost je finančně podporována statutárním městem Ostrava – městský obvod Poruba

 

Přizpůsobení