Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany Krnova se zrakovým postižením

Projekt Sociální rehabilitace pro občany Krnova se zrakovým postižením na rok 2020.

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace v maximální výši 75%

Neinvestiční dotace ve výši 14 000 Kč.

Místo realizace: Město Krnov

Termín realizace projektu:  od 01.01.2020 do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Město Krnov

Přizpůsobení