Projekt / grant

Sociální rehabilitace pro občany Krnova se zrakovým postižením

Neinvestiční dotace ve výši 16 000 Kč.

Místo realizace: Město Krnov

Termín realizace projektu:  od 01.01.2024 do 31.12.2024

Projekt finančně podpořili: Město Krnov

Přizpůsobení