Projekt / grant

Sociální rehabilitace

Dotace z programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti podprogramu A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

 

Neinvestiční dotace ve výši: 300 000 Kč.

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. v Novém Jičíně, Štefánikova 7, 741 11 nebo terén v rámci okresu Nový Jičín

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021– 31. 12. 2021

Projekt finančně podpořili: město Nový Jičín

Přizpůsobení