Projekt / grant

Sociální rehabilitace

Sociální služba: sociální rehabilitace (§ 70) – ambulantní, terénní (identifikátor: 3459300)

Neinvestiční účelová dotace ve výši 535 000 Kč.

Místo realizace projektu: Nádražní 1110/44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz (ambulantní forma) a statutární město Ostrava a širší správní obvod (terénní forma)

Doba realizace projektu: 01.01.2021– 31.12.2021

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Přizpůsobení