Projekt / grant

Schodolez – zpřístupnění služby sociální rehabilitace osobám se zrakovým v kombinaci s tělesným postižením

Projektu byla poskytnuta investiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

 

Investiční dotace ve výši  300 000 Kč

Místo realizace služby: Ostrava

Termín realizace projektu:  od 1.1.2022 do 30.06.2023

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení