Projekt / grant

Schodolez – zpřístupnění služby sociální rehabilitace osobám se zrakovým v kombinaci s tělesným postižením

Projektu byla poskytnuta investiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu z výnosu daní z hazardních her č. 25

Investiční účelová dotace ve výši  75 000 Kč

Místo realizace služby: Středisko KAFIRA o.p.s. Ostrava, Nádražní 1110/44, 702 00 Ostrava, statutární město Ostrava a širší správní obvod.

Termín realizace projektu:  od 23.03.2022 do 30.06.2023

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Přizpůsobení