Projekt / grant

Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky

KAFIRA o.p.s. se jako aplikační garant podílí na realizaci projektu Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky.

Projekt je řešen Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci Pedagogické a Přírodovědecké fakulty, kdy participují také Cyrilometodějská fakulta a jiné organizace.

Tento projekt nám nabízí příležitost aktivně se podílet na nových technologiích v pojetí haptických map, poznávat nové možnosti v jejich používání v běžném životě.

Představení projektu, TAČR, RIDARP

Přizpůsobení