Projekt / grant

Průša pro školy

Naše organizace se zapojila do programu Průša pro školy, jehož cílem je rozvoj kreativity a technického myšlení prostřednictvím nových populárních technologií. Jednou z nich je 3D tisk, který se realizuje pomocí 3D tiskárny – tiskárnu bylo možno v rámci programu při splnění kritérií získat pro organizaci zdarma.

 

Dar ve výši  26 990 Kč (3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S)

Místo realizace projektu: středisko Ostrava

Termín realizace projektu:  od 1.6.2022 do 31.10.2022

Projekt finančně podpořili: Prusa Research a.s.

Přizpůsobení