Projekt / grant

Prostorová orientace osob se zrakovým postižením, 2

Název projektu: Prostorová orientace osob se zrakovým postižením, 2

 

Cíl projektu: Zajištění nácviků prostorové orientace a samostatného pohybu pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím dokončení dalšího odborného vzdělávání pro pracovníky v přímé práci s uživateli v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením.

 

Jedná se o navazující projekt, který jsme pod stejným názvem realizovali v r. 2015, a na který jsme získali nadační příspěvek Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 60.000 Kč.

Cíl projektu bude naplňován prostřednictvím rozšíření odborného vzdělání u šesti pracovníků v přímé práci s uživateli účastí v druhém akademickém roku dvouletého studia v rámci programu Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením, v Centru celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci. Realizací předkládaného projektu tedy chceme finančně zajistit možnost absolvování 2. akademického roku 2016/2017 pro 6 pracovníků (jedná se o poslední rok studia), kteří se absolvováním tohoto studia a složením závěrečných zkoušek stanou instruktory prostorové orientace.

 

Pro koho je určen/cílová skupina: Studia se účastní 6 pracovníků naší organizace. Prospěch z realizace projektu budou mít děti od 7 let a dospělí bez omezení věku se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje, kteří potřebuji pomoc při získávání dovedností a samostatnosti v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu.

 

Místo realizace projektu: Studium probíhá na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, nácviky prostorové orientace a samostatného pohybu probíhají na všech střediscích KAFIRA o.p.s.

 

Doba realizace projektu: druhý rok studia začíná v září 2016, závěrečné zkoušky by měly proběhnout počátkem roku 2017

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, kontaktujte, Mgr. Danielu Horákovou, 777 574 369, e-mail: daniela.horakova@kafira.cz

 

Zhodnocení projektu a jeho výstupy: zhodnocení projektu s jeho výstupy bude zveřejněno do 1 měsíce po ukončení projektu

 

Projekt finančně podpořili:

 

Projekt je realizován za finanční pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu se sbírky Světluška. Výše nadačního

příspěvku je 50 000,-Kč

 

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení