Projekt / grant

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2024

Projektu byla poskytnuta návratná finanční výpomoc účelově určena k úhradě uznatelných sociálních služeb (sociální rehabilitace).

Návratná finanční výpomoc ve výši 1 494 000 

Místo realizace: Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek

Termín realizace projektu:  od 01.01.2024 do 14.06.2024

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení