Projekt / grant

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Návratná finanční výpomoc  je účelově určena k úhradě uznatelných nákladů sociální služby Soc. rehabilitace, reg. číslo 4508339.

Návratná finanční výpomoc ve výši 2 340 000

Místo realizace: Opava

Termín realizace projektu:  od 01.01.2022 do 15.12.2022

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení