Projekt / grant

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Projektu byla poskytnuta návratná finanční výpomoc účelově určena k úhradě uznatelných sociálních služeb (sociální rehabilitace).

Návratná finanční výpomoc ve výši 2 028 000 

Místo realizace: Opava

Termín realizace projektu:  od 01.01.2022 do 15.06.2022

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení