Projekt / grant

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2020

Projektu byla poskytnuta návratná finanční výpomoc účelově určena k úhradě uznatelných sociálních služeb (sociální rehabilitace)

Návratná finanční výpomoc ve výši 1 979 000 Kč.

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  do 15.06.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení