Projekt / grant

MTZ služby sociální rehabilitace poskytované osobám se zrakovým postižením – středisko Opava

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu v rámci dotačního programu na Podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020.

 

Neinvestiční dotace ve výši  300 000 Kč

Místo realizace služby: Opava

Termín realizace projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení