Projekt / grant

Automobil pro terénní práci se zrakově postiženými osobami

Projektu byla poskytnuta investiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020.

 

Investiční dotace ve výši  300 000 Kč

Místo realizace služby: Ostrava

Termín realizace projektu:  od 1.1.2020 do 30.06.2021

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení