Projekt / grant

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaném z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu

Poskytnutá neinvestiční dotace je účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb Sociální rehabilitace zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023.

Neinvestiční dotace ve výši 6 673 000 Kč

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  od 1.1.2023 do 31.12.2023

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení