Projekt / grant

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaném z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu

Poskytnutá neinvestiční dotace je účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb Sociální rehabilitace zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023.

Neinvestiční dotace ve výši 5 830 000 Kč

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  od 1.1.2022 do 31.12.2022

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení