Projekt / grant

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.

Neinvestiční dotace ve výši 5 084 000 Kč

Místo realizace: Moravskoslezský kraj

Termín realizace projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení