Projekt / grant

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020 v rámci dotačního titulu PSDP 3/20

 

Projektu byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro služby sociální rehabilitace poskytované osobám se zrakovým postižením.

Neinvestiční dotace ve výši  317 000 Kč

Místo realizace služby: Moravskoslezský kraj (Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín)

Termín realizace projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2020

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení