Projekt / grant

Program na podporu financování běžných výdajů (Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín)

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním  sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 4/19

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019.

Neinvestiční účelová dotace ve výši 180 000 Kč.

Místo realizace: Opava

Termín realizace projektu: 1.2.2019 – do 31.12.2019

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

Přizpůsobení