Projekt / grant

Podporované zaměstnávání zrakově postižených II.

Název projektu: Podporované zaměstnávání zrakově postižených II.

 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je realizace aktivit, které zvýší šance osob se zrakovým postižením uspět na otevřeném i chráněném trhu práce.

Dílčími cíli pak jsou:

 1. příprava na práci
 2. přímé vyhledávání vhodných pracovních míst na otevřeném trhu práce a aktivní jednávání se zaměstnavateli
 3. aktivity podporující udržení získané práce
 4. vzdělávání pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou

Projekt vyrovnává příležitosti osob se zrakovým postižením v přípravě na pracovní začlenění, v přístupu na trh práce aktivní spoluprací s cílovou skupinou i zaměstnavateli, i při udržení získané práce.

Pro koho je určen/cílová skupina: lidé se zrakovým postižením z Moravskoslezského kraje, kteří hledají pracovní uplatnění na trhu práce. Předpokládáme účast 10 osob ve věku 18 až 65 let. Rozsah zrakového postižení je od slabozrakosti až po úplnou nevidomost. Ke zrakovému postižení může být přidružené i jiné postižení (tělesné, lehké mentální, sluchové, stabilizované psychické poruchy), další poruchy či vady.

Podmínkou účasti v projektu je aktivní spolupráce na straně cílové skupiny.

 

Místo realizace projektu: středisko KAFIRA o.p.s. ve Frýdku-Místku, působnost v rámci okresu Frýdek – Místek

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Aktivity projektu:

 1. nácvik práce s kompenzační pomůckou potřebnou v budoucí nebo současné práci
 2. Nácviky práce s počítačem a internetem na úrovní běžného uživatele
 3. Individuální případová práce
 4. nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu
 5. asistence na pracovišti
 6. přímého vyhledávání vhodných pracovních míst na trhu práce
 7. vzdělávání pracovníků v přímé práci s cílovou skupinou

 

Partneři projektu: tento projekt nemá partnery

 

Kontakt na pracovníka pro bližší informace k projektu: pro bližší informace o projektu, nebo v případě zájmu o účast v projektu, kontaktujte, Mgr. Lenku Platošovou, 777 246 385, e-mail: lenka.platosova@kafira.cz

 

Výstupy projektu: Realizace projektu pozitivně ovlivní 10 osob se zrakovým postižením, které se chtějí začlenit, popř. připravit na začlenění na otevřený, nebo chráněný trh práce.

 

Projekt finančně podpořili

Děkujeme.
Přizpůsobení