Projekt / grant

Podpora služeb sociální prevence 2022+

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

 

Neinvestiční dotace ve výši  7 267 000 Kč

Místo realizace služby: Opava

Termín realizace projektu:  od 1.1.2022 do 31.12.2024

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj

 

Přizpůsobení