Projekt / grant

Podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením 2023

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace realizaci dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2023.

 

Neinvestiční dotace ve výši:  40 000 Kč

Místo realizace služby: středisko KAFIRA o.p.s., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek

Termín realizace projektu:  od 1.1.2023 do 31.12.2023

Projekt finančně podpořili: Statutární město Frýdek-Místek

Přizpůsobení