Projekt / grant

Podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením 2021

Projektu byla poskytnuta neinvestiční dotace realizaci dotačního programu Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2021.

 

Neinvestiční dotace ve výši:  50 000 Kč

Místo realizace služby: středisko KAFIRA o.p.s., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek

Termín realizace projektu:  od 1.1.2021 do 31.12.2021

Projekt finančně podpořili: Statutární město Frýdek-Místek

Přizpůsobení